Rekrutacja

Publiczne Przedszkole "KROPELKA"  w Krakowie ul. Majora Mieczysława Słabego 18 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zapisy nowych dzieci na  rok szkolny 2021/2022

Aby zapisać dziecko do Przedszkola prosimy:

 • Skontaktować się telefonicznie z Dyrektorem i upewnić że w danej grupie wiekowej są wolne miejsca, tel: 517 464 485
 • Wypełnić WNIOSEK, zamieszczony poniżej, najlepiej komputerowo lub drukowanymi literami.
 • Wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać, muszą na nim widnieć podpisy obojga rodziców.
 • Skompletować odpowiednie załączniki, zgodnie z wytycznymi zawartymi we wniosku,     
 • Wniosek wraz z załącznikami złożyć w kancelarii przedszkola w terminach zamieszczonych w  Harmonogramie Rekrutacji, najlepiej w godzinach 10.00-16.30 
 • Na podstawie danych zawartych we WNIOSKU Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy zgłoszenie i zgodnie z przyznaną punktacją wyłoni kandydatów.
 • Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej przedszkola, informacje będzie można również uzyskać telefonicznie po weryfikacji numerem PESEL.
 • Po zakwalifikowaniu dziecka rodzice będą zobowiązani złożyć „potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola”
 • Z rodzicami dzieci które złożą stosowne oświadczenia, będzie kontaktował się Dyrektor w celu umówienia terminu podpisania umowy.

 Rok przedszkolny to okres od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022 (Przedszkole otwarte jest także w okresie wakacyjnym z 2 tyg. przerwą).

KOSZTY PRZEDSZKOLA:

•   Opłaty w Placówce są naliczane na zasadach obowiązujących w Przedszkolach Publicznych.

•   Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł i obejmuje 5 posiłków, (w razie zgłoszenia nieobecności dziecka, stawka nie jest naliczana).

 1. TERMINY
 2. WNIOSEK
 3. ZAŁĄCZNIK SAMOTNE WYCHOWANIE
 4. ZAŁĄCZNIK WIELODZIETNOŚĆ
 5. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (po wynikach)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przedszkole Kropelka