Rekrutacja

Publiczne Przedszkole „KROPELKA”  w Krakowie ul. Majora Mieczysława Słabego 18 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rekrutacja została zakończona, listę dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022 wywieszono w przedszkolu.

Aktualnie dysponujemy 1 wolnym miejscem dla dziecka z rocznika 2016 lub 2017.

Informacji udziela Dyrektor pod num tel. 517 464 485.

 Rok przedszkolny to okres od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022 (Przedszkole otwarte jest także w okresie wakacyjnym z 2 tyg. przerwą).

KOSZTY PRZEDSZKOLA:

•   Opłaty w Placówce są naliczane na zasadach obowiązujących w Przedszkolach Publicznych: 5 godzin dziennie bezpłatnej opieki i nauki, każda kolejna rozpoczęta godzina: 1 zł.

•   Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł i obejmuje 5 posiłków, (w razie zgłoszenia nieobecności dziecka, stawka nie jest naliczana).