Rekrutacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zapisy nowych dzieci na  rok szkolny 2022/2023 zapraszamy od 21 lutego do 16 marca 

Aby zapisać dziecko do Przedszkola prosimy:

  • Skontaktować się telefonicznie z Dyrektorem i upewnić że w danej grupie wiekowej są wolne miejsca, tel: 517 464 485
  • Wypełnić WNIOSEK, zamieszczony poniżej, najlepiej komputerowo lub drukowanymi literami.
  • Wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać, muszą na nim widnieć podpisy obojga rodziców.
  • Skompletować odpowiednie załączniki, zgodnie z wytycznymi zawartymi we wniosku,     
  • Wniosek wraz z załącznikami złożyć w kancelarii przedszkola w terminach zamieszczonych w  Harmonogramie Rekrutacji, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-16.30 
  • Na podstawie danych zawartych we WNIOSKU Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy zgłoszenie i zgodnie z przyznaną punktacją wyłoni kandydatów.
  • Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie podana do publicznej wiadomości po godzinie 12.00 na tablicy informacyjnej przedszkola, informacje będzie można również uzyskać telefonicznie po weryfikacji numerem PESEL.
  • Po zakwalifikowaniu dziecka rodzice będą zobowiązani złożyć „potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola” lub podpisać umowę.
  • Z rodzicami dzieci którzy złożą stosowne oświadczenia, a nie podpiszą umowy będzie kontaktował się Dyrektor w celu dopełnienia formalności.

Rok przedszkolny to okres od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 (Przedszkole otwarte jest także w okresie wakacyjnym z 2 tyg. przerwą).

KOSZTY PRZEDSZKOLA:

•   Opłaty w Placówce są naliczane na zasadach obowiązujących w Przedszkolach Publicznych: 

•   5 godzin dziennie bezpłatnej opieki i nauki, każda kolejna rozpoczęta godzina: 1,14 zł.

•   Dzienna stawka żywieniowa wynosi 17 zł i obejmuje 5 posiłków, (w razie zgłoszenia nieobecności dziecka, stawka nie jest  naliczana).

Załączniki do pobrania:

1) WNIOSEK

2) ZAŁĄCZNIK SAMOTNE WYCHOWANIE 

3) ZAŁĄCZNIK WIELODZIETNOŚĆ