Rekrutacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zapisy nowych dzieci na rok szkolny 2024/2025

Aby zapisać dziecko do Przedszkola prosimy:

   • Skontaktować się telefonicznie z Dyrektorem i upewnić że w danej grupie wiekowej są wolne miejsca, tel: 517 464 485

    Ilość wolnych miejsc dla dzieci z rocznika 2018 – 0
    Ilość wolnych miejsc dla dzieci z rocznika 2019 – 2
    Ilość wolnych miejsc dla dzieci z rocznika 2020,21 – 14

   • Wypełnić WNIOSEK, zamieszczony poniżej, najlepiej komputerowo lub drukowanymi literami.

   • Wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać, muszą na nim widnieć podpisy obojga rodziców.

   • Skompletować odpowiednie załączniki, zgodnie z wytycznymi zawartymi we wniosku,     

   • Wniosek wraz z załącznikami złożyć w kancelarii przedszkola w terminach zamieszczonych w  Harmonogramie Rekrutacji, najlepiej w godzinach 10.00-16.30 

   • Na podstawie danych zawartych we WNIOSKU Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy zgłoszenie i zgodnie z przyznaną punktacją wyłoni kandydatów.

   • Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej przedszkola, informacje będzie można również uzyskać telefonicznie po weryfikacji numerem PESEL.

   • Po zakwalifikowaniu dziecka rodzice będą zobowiązani umówić się i podpisać umowę w wyznaczonym terminie.

   • Miejsce dla dziecka którego rodzice  nie dopełnią  terminu podpisania umowy zostanie wykorzystane w rekrutacji uzupełniającej.

   • Rok przedszkolny to okres od 1 września 2024 do 31 sierpnia 2025 (Przedszkole otwarte jest także w okresie wakacyjnym z 3 tyg. przerwą).

  KOSZTY PRZEDSZKOLA:

  •   Opłaty w Placówce są naliczane na zasadach obowiązujących w Przedszkolach Publicznych: 

  •   Dzienna stawka żywieniowa wynosi 20 zł i obejmuje 5 posiłków, (w razie zgłoszenia nieobecności dziecka, stawka nie jest  naliczana).