Informacje i zalecenia

OMDLENIA

Covid-19

Wszystkie publikowane na stronie informacje, to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.