Kim jesteśmy

DYREKTOR

mgr Magdalena Popielczak

WYKSZTAŁCENIE:

 • Zawodowy kurs kwalifikacyjny- Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny- mgr Pedagogiki pracy.
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Wydział Nauk Humanistycznych Studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii Studia podyplomowe–uprawnienia pedagogiczne.
 • Studium Socjoterapii dla Nauczycieli – Ośrodek Terapii GESTALT Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków.
 • Certyfikat „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” – Wysoka jakość systemu oświaty.

DOŚWIADCZENIE:

 • Pełnienie przez ponad 19 lat funkcji dyrektora- zarządzanie szkołą i  przedszkolem.

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­

ZASTĘPCA DYREKTORA

NAUCZYCIEL MIANOWANY

mgr Emilia Górecka

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie- studia magisterskie.
 • Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • Państwowa Szkoła Muzyczna w Krzeszowicach- instrument: flet poprzeczny, pianino.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie- studia podyplomowe.
  Kierunek: Organizacja i zarządzanie oświatą.
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej z oddziałem w Krakowie- studia podyplomowe.
  Kierunek: Rytmika i taniec w przedszkolu

DOŚWIADCZENIE:

 • Praca w zawodzie jako nauczyciel- 9 lat.
 • Prowadzenie rytmiki we wszystkich grupach.

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

NAUCZYCIEL MIANOWANY

mgr Małgorzata Daniec

WYKSZTAŁCENIE:

 •  Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Logopedia, studia podyplomowe, 2-letnie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne, uzupełniające
 • Uniwersytet Rzeszowski, Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne, licencjackie

DOŚWIADCZENIE:

 • wychowawca grup przedszkolnych, w zawodzie od 2013 r.

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

mgr Anna Unrug

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
  Kierunek: Pedagogika Resocjalizacyjna
 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nauczycielska

DOŚWIADCZENIE:

Około 9 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako:

 • Wychowawca przedszkolny
 • Animator czasu wolnego
 • Opiekun w żłobku

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

mgr Jolanta Pustelnik

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nauczycielska

DOŚWIADCZENIE:

Ponad 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako:

 • Wychowawca przedszkolny
 • Animator czasu wolnego

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

NAUCZYCIEL

mgr Justyna Dziuba

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nauczycielska 

DOŚWIADCZENIE:

 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako:

 • Wychowawca przedszkolny

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

NAUCZYCIEL

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lic. Natalia Pater

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet PedaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem j.angielskiego.

DOŚWIADCZENIE:

 • Opieka nad dziećmi

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

POMOC NAUCZYCIELA

mgr Aleksandra Rylewicz

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Kierunek: Grafika
 • Specjalność: Film animowany

DOŚWIADCZENIE:

Około 2 lata pracy z dziećmi jako:

 • Instruktor zajęć artystycznych (rysunek, malarstwo)
 • animator czasu wolnego
 • opieka
 • nauka j. angielskiego

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

LOGOPEDA

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

mgr Monika Trestka

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,  kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Pedagogika Przedszkolna.
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – kierunek logopedia.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek: neurologopedia.

DOŚWIADCZENIE:

 • 16 lat pracy z dziećmi, w tym 14 lat jako logopeda.

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

PSYCHOLOG

mgr Anna Żabińska

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński- Psychologia stosowana
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej – KIRE
 • Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnością intelektualną ( w trakcie )- KIRE
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne- trzyletnie Studium Psychodynamiczne
 • Trener zastępowania agresji

DOŚWIADCZENIE:

 • 10 lat doświadczenia jako psycholog w przedszkolach, szkole, oraz  innych instytucjach pomocowych
  (m.in. Ośrodkach Interwencji Kryzysowej) .
 • Praca jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej.