Kim jesteśmy

Dyrektor

mgr Magdalena Popielczak

WYKSZTAŁCENIE:

 • Zawodowy kurs kwalifikacyjny- Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny- mgr Pedagogiki pracy.
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Wydział Nauk Humanistycznych Studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii Studia podyplomowe–uprawnienia pedagogiczne.
 • Studium Socjoterapii dla Nauczycieli – Ośrodek Terapii GESTALT Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków.
 • Certyfikat „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” – Wysoka jakość systemu oświaty.

DOŚWIADCZENIE:

 • Pełnienie przez ponad 19 lat funkcji dyrektora- zarządzanie szkołą i  przedszkolem.

Zastępca dyrektora

Nauczyciel mianowany

mgr Emilia Górecka

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie- studia magisterskie.
 • Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • Państwowa Szkoła Muzyczna w Krzeszowicach- instrument: flet poprzeczny, pianino.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie- studia podyplomowe.
  Kierunek: Organizacja i zarządzanie oświatą.
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej z oddziałem w Krakowie- studia podyplomowe.
  Kierunek: Rytmika i taniec w przedszkolu.

DOŚWIADCZENIE:

 • Praca w zawodzie jako nauczyciel- 8 lat.
 • Prowadzenie rytmiki we wszystkich grupach.

Nauczyciel stażysta

Mgr Anna Porębska

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
  Kierunek: Pedagogika Resocjalizacyjna
 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nauczycielska

DOŚWIADCZENIE:

Około 9 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako:

 • Wychowawca przedszkolny
 • Animator czasu wolnego
 • Opiekun w żłobku

Nauczyciel stażysta

mgr Monika Bryk

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie.
  Kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna i sądowa.
 • Studia podyplomowe edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

DOŚWIADCZENIE:

 • 5 letni staż pracy z dziećmi. 

Nauczyciel stażysta

lic. Monika Baran

WYKSZTAŁCENIE:

 • wyższe pedagogiczne, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
  Kierunek: pedagogika resocjalizacyjna.
 • Studia podyplomowe edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

DOŚWIADCZENIE:

 • 9 letni staż pracy z dziećmi.

Nauczyciel

lic. Katarzyna Cebula

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie
 • Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

DOŚWIADCZENIE:

Około 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako:

 • Animator Czasu Wolnego
 • Instruktor zajęć dodatkowych (kulinarne, eksperymenty, sensoryka)
 • Nauka j. angielskiego

Pomoc nauczyciela

mgr Aleksandra Rylewicz

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Kierunek: Grafika
 • Specjalność: Film animowany

DOŚWIADCZENIE:

Około 2 lata pracy z dziećmi jako:

 • Instruktor zajęć artystycznych (rysunek, malarstwo)
 • animator czasu wolnego
 • opieka
 • nauka j. angielskiego

Nauczyciel języka angielskiego

lic. Katarzyna Jarosz

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Ignatianum w Krakowie – Filologia angielska, specjalizacja nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.
 • Studia magisterskie (w trakcie): Filologia angielska, nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych.

DOŚWIADCZENIE:

 • 5 lat pracy z dziećmi, jako nauczyciel j. angielskiego

Logopeda,
Nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Trestka

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,  kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Pedagogika Przedszkolna.
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – kierunek logopedia.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek: neurologopedia.

DOŚWIADCZENIE:

 • 16 lat pracy z dziećmi, w tym 14 lat jako logopeda.

Psycholog

mgr Anna Żabińska

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński- Psychologia stosowana
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej – KIRE
 • Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnością intelektualną ( w trakcie )- KIRE
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne- trzyletnie Studium Psychodynamiczne
 • Trener zastępowania agresji

DOŚWIADCZENIE:

 • 10 lat doświadczenia jako psycholog w przedszkolach, szkole, oraz  innych instytucjach pomocowych
  (m.in. Ośrodkach Interwencji Kryzysowej) .
 • Praca jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej.

Lekarz dentysta

Tamara Passeraub – Muszyńska

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Polsce oraz Akademia Medyczna w Genewie, wydział Stomatologii.

DOŚWIADCZENIE:

 • 21 letni staż pracy w Szwajcarii, od 14 lat prowadzi własną klinikę dentystyczną w rejonie Lozanny (www.tamara-dentiste.ch).