Kim jesteśmy

DYREKTOR

mgr Magdalena Popielczak

WYKSZTAŁCENIE:

 • Zawodowy kurs kwalifikacyjny- Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny- mgr Pedagogiki pracy.
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Wydział Nauk Humanistycznych Studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii Studia podyplomowe–uprawnienia pedagogiczne.
 • Studium Socjoterapii dla Nauczycieli – Ośrodek Terapii GESTALT Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków.
 • Certyfikat „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” – Wysoka jakość systemu oświaty.

DOŚWIADCZENIE:

 • Pełnienie przez ponad 19 lat funkcji dyrektora- zarządzanie szkołą i  przedszkolem.

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­   ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

WICEDYREKTOR D. S. NADZORU PEDAGOGICZNEGO

NAUCZYCIEL MIANOWANY

mgr Małgorzata Daniec

WYKSZTAŁCENIE:

 •  Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Logopedia, studia podyplomowe, 2-letnie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne, uzupełniające
 • Uniwersytet Rzeszowski, Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne, licencjackie

DOŚWIADCZENIE:

 • wychowawca grup przedszkolnych, w zawodzie od 2013 r.

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

mgr Justyna Dziuba

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nauczycielska 

DOŚWIADCZENIE:

 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako:

 • Wychowawca przedszkolny

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

NAUCZYCIEL

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lic. Natalia Pater

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet PedaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem j.angielskiego.

DOŚWIADCZENIE:

 • Opieka nad dziećmi

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

NAUCZYCIEL

mgr Agnieszka Ptak

WYKSZTAŁCENIE:

 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach – Kierunek: Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

DOŚWIADCZENIE:

 • Od 2020 roku praca z dziećmi jako pomoc nauczyciela (Szkoła Podstawowa)

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

POMOC NAUCZYCIELA

lic. Klara Zybert

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Łódzki 
 • Kierunek: Praca socjalna

DOŚWIADCZENIE:

 • Od 2019 roku praca z dziećmi jako pomoc nauczyciela w przedszkolu.

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

POMOC NAUCZYCIELA

Wiktoria Meus

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Ignatianum w Krakowie, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (w trakcie studiów)

DOŚWIADCZENIE:

 • Wychowawca w żłobku od 2021 roku, prowadzenie zabaw i animacji w j. angielskim

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

LOGOPEDA

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

mgr Monika Trestka

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,  kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Pedagogika Przedszkolna.
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – kierunek logopedia.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek: neurologopedia.

DOŚWIADCZENIE:

 • 16 lat pracy z dziećmi, w tym 14 lat jako logopeda.

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 

PSYCHOLOG

mgr Marta Śledziowska

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński Kierunek: – psychologia
 • Uniwersytet Jagielloński Kierunek: – pedagogika wczesnoszkolna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie   studia podyplomowe – Mediacje rodzinne   oraz wiele innych kursów i szkoleń.

DOŚWIADCZENIE:

25 lat pracy w zawodzie psychologa i pedagoga, w tym praca:

 • w przedszkolu
 • szkole
 • instytucjach pomocowych
 • indywidualna praktyka w gabinecie pomocy psychologicznej