Rekrutacja 2020/21

Publiczne Przedszkole "KROPELKA"  w Krakowie ul. Majora Mieczysława Słabego 18 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zapisy nowych dzieci na  rok szkolny 2020/2021

Aby zapisać dziecko do Przedszkola prosimy:

•     Skontaktować się telefonicznie z Dyrektorem i upewnić że w danej grupie wiekowej są wolne miejsca, tel: 517 464 485

•     Wypełnić WNIOSEK, zamieszczony poniżej, najlepiej komputerowo lub drukowanymi literami.

•     Wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać, muszą na nim widnieć podpisy obojga rodziców.

•     Skompletować odpowiednie załączniki, zgodnie z wytycznymi zawartymi we wniosku,     

•     Wniosek wraz z załącznikami złożyć w kancelarii przedszkola w terminach zamieszczonych w  Harmonogramie Rekrutacji, najlepiej w godzinach 9.30-16.30 

•     Na podstawie danych zawartych we WNIOSKU Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy zgłoszenie i zgodnie z przyznaną punktacją wyłoni kandydatów.

•     Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej przedszkola, informacje będzie można również uzyskać telefonicznie.

•     Z rodzicami dzieci które zostaną zakwalifikowane, będzie kontaktował się Dyrektor w celu umówienia terminu podpisania umowy.

 

   Rok przedszkolny to okres od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 (Przedszkole otwarte jest także w okresie wakacyjnym z 2 tyg. przerwą).

 

KOSZTY PRZEDSZKOLA:

•   Opłaty w Placówce są naliczane na zasadach obowiązujących w Przedszkolach Publicznych.

•   Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł i obejmuje 5 posiłków, (w razie zgłoszenia nieobecności dziecka, stawka nie jest naliczana).

DRUKI DO POBRANIA:

  1. fingerWNIOSEK
  2. fingerTERMINY
  3. fingerPOTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przedszkole Kropelka