Kim jesteśmy

mgr Magdalena Popielczak  – Dyrektor

Wykształcenie:

Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny

Uprawnienia pedagogiczne.

Studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Doświadczenie: Pełnienie przez ponad 16 lat funkcji dyrektora - zarządzanie szkołą i  przedszkolem

Emilia Górecka

mgr Emilia Górecka - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel rytmiki

Wykształcenie:

Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – studia magisterskie

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Państwowa Szkoła Muzyczna w Krzeszowicach - instrument: flet poprzeczny, pianino

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej z oddziałem w Krakowie – studia podyplomowe, kierunek: Rytmika i taniec w przedszkolu

Doświadczenie: Praca w zawodzie jako nauczyciel - 7 lat

praca z dziećmi w instytucjach pozaszkolnych – 3 lata

mgr Paulina Góra - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - system stacjonarny

Doświadczenie: Praca w zawodzie jako nauczyciel – 1 rok

praca z dziećmi w instytucjach pozaszkolnych – 5 lata

mgr Ewa Pałasz - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

wyższe magisterskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek: Pedagogika

Specjalizacja: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Doświadczenie: ponad 3 letni staż pracy z dziećmi w przedszkolu i instytucjach poza szkolnych

mgr Monika Bryk – nauczyciel

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie

Kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna i sądowa

Studia podyplomowe edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne

Doświadczenie: 5 letni staż pracy z dziećmi                                                                                              

lic. Monika Baran - asystent nauczyciela

Wykształcenie:

wyższe pedagogiczne, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Kierunek: pedagogika resocjalizacyjna

Doświadczenie: 9 letni staż pracy                                                                                                        

mgr Marcelina Kurek - asystent nauczyciela, nauczyciel plastyki

Wykształcenie:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Doświadczenie: Ponad 3 lata pracy z dziećmi w placówkach pozaszkolnych (muzea, domy kultury, szpital i stowarzyszenia)                    

Marta Parczewska - psycholog

Wykształcenie:

Psychologia - Uniwersytet Jagielloński - magister

Komunikacja Społeczna - Krakowska Akademia im. A. Frycza Modzewskiego - magister

Kwalifikacje pedagogiczne  Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przez 2 lata pracowala z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od kilku lat specjalizuje się w obszarze nadpobudliwości psychoruchowej.

Od 2019 roku zaczęła współpracę z przedszkolem.

Monika Trestka - logopeda - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Krakowie kierunek pedagogiga opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogiga przedszkolna, a także Wydział Humanistycznego Uniwersytetu

Pedagogicznego w Krakowie - kierunek logopedia.

Doświadczenie: 14 lat pracy z dziećmi, a od 9 lat jako logopeda.

Lekarz dentysta Tamara Passeraub - Muszyńska

Wykształcenie:

Akademia Medyczna w Polsce oraz Akademia Medyczna w Genewie, wydział Stomatologii.

Doświadczenie: 21 letni staż pracy w Szwajcarii, od 14 lat prowadzi własną klinikę dentystycną w rejonie Lozanny (www.tamara-dentiste.ch